1.
Kde : Piestany
Kedy: 10.10.09 Sobota
Zraz : 9:30 pred Tescom TN

R.I.P-rest in peace

Odpaľovacia základňa S400 - Čečensko

Základný popis : V Čečensku zúri vojnový konflikt. Bojujúce strany vyťahujú do boja ťažkú techniku s cieľom získať výhodu v oblasti. V blízkosti Sarajeva, ktoré už obsadili spojenci Čečenský separatisti ukoristili niekoľko mobilných systémov S-400. Tieto protivzdušné systémy sú schopné veľmi presne a takmer s 100% účinnosťou zostreľovať nielen strategické bombardéry, prieskumné stroje AWACS a iné bojové lietadlá, ale i strely Tomahawk a ďalšie balistické či iné navádzané strely. Pri miernej úprave aktívnej navádzacej hlavice sú schopné ničiť i pozemné ciele, nakoľko môžu byť navádzané na laserom označené ciele z pozemného stanoviska. V štandardnej výbave má mobilná rampa 3 strely do 3 odpaľovacích rámp. Ak Čečenský separatisti použijú S-400, tak spojenci utrpia veľké straty a Čečenci znovu ovládnu kontrolu nad oblasťou Sarajeva. Snímky z družice i strojov AWACS potvrdili, že Čečenci v lesíku pri dedine Vogosca už aktivujú jednu mobilnú rampu S-400 s cieľom dosiahnuť stiahnutie leteckej kontroly z oblasti Sarajevo. Systém AWACS a ďalšie prieskumné stroje dostali okamžitý pokyn stiahnuť sa z oblasti, ale nik nevie, či už nedošlo k odpáleniu rakiet 9M96, alebo 5V55. Životy pilotov sú ohrozené. Komando rýchleho zásahu má za úlohu okamžite v danej oblasti vyhľadať odpaľovaciu základňu a danú oblasť zabezpečiť.

Čečenský separatisti sú ale odhodlaný do posledného vojaka brániť odpaľovaciu základňu vrátane odvládacieho zariadenia a odpaľovacích kódov, lebo vedia, že ich veliteľ Segujev je nekompromisný a nič okrem boja na smrť nepozná. Je to ostrieľaný veterán zo Spetz Natz a dokonale pozná taktiku spojencov. Preto plne vyzbrojil svojich mužov a nakoľko očakáva zásah komanda rýchleho zásahu, tak rozdeľuje svoj team na tri skupiny :
- Spetz Natz, ktorí majú za úlohu chrániť jeho a tým i ovládacie zariadenie k odpaľovacej základni
- Team 2, ktorí majú za úlohu chrániť odpaľovacie kódy k S-400
- Team 3, ktorí majú za úlohu ochranu odpaľovacej základne S-400

Komando rýchleho nasadenia vedie veliteľ Arny, ktorý vie, že začína boj o čas. Okamžite zvoláva svoj team a dáva pokyn k nasadaniu do prepravných vrtuľníkov. Do 10 minút je komando vysadené v blízkosti lesíka, kde sa predpokladá aktivovaná mobilná odpaľovacia základňa S-400. Ešte počas presunu vo vrtuľníku zvažuje Arny taktiku vrátane rozdelenia teamu a vydáva nasledovné pokyny :
- Cieľ číslo 1 = získanie ovládacieho zariadenia k odpaľovacej základni S-400
- Cieľ číslo 2 = získanie odpaľovacích kódov a tým po spojení s ovládacím zariadením už vystrelených rakiet
- Cieľ číslo 3 = zničenie odpaľovacej základne S-400

U presnenie zásahov, hry a systém medik kitov :
- team Čečenských separatistov má 3 medik kity pre veliteľa Segujeva, každý zastrelený čečenec sa musí vrátiť do respawnu a nastupuje do hry po stanovenom časovom intervale (doporučujem minimálne 10 minút, aby sa prejavila efektivita zásahov komanda). Ak je zastrelený veliteľ Segujev, tak mu môže uviazať medik kit ľubovoľný čečenec. Ak veliteľ Segujev je už len jediný v hre, môže si uviazať medik kit sám. Keď úž veliteľ Segujev nemá žiadne medik kity a je zasiahnutý, tak zostáva na mieste do doby, než od neho si preberie niektorý člen zásahového komanda ovládacie zariadenie k odpaľovacej základni (čierny kufrík). Ak do skončenia hry ho od neho nik nepreberie, táto časť úlohy sa komandu neboduje.
- komando dostávajú 2 medik kity na každého člena, pričom použiteľnosť je ľubovoľná, čiže nie je limitovaný počet medik kitov na oživenie jedného banditu, je len limitovaný celkový počet medik kitov. Medik kit musí uviazať zastrelenému členovi komanda ľubovoľný živý člen komanda, ktorý má ešte voľné medik kity.
- Spôsob rozdelenia medik kitov – je na dohode daného teamu hráčov :
o môžu si ich rozdeliť do hry, čim v respawne nič nezostane
o môžu časť nechať v respawne
o môže ich mať jeden až traja hráči teamu :
 Členovia komanda ľubovoľne
 Čečenci len u hráčov s funkciou Medik alebo u veliteľa Segujeva
o kradnutie medik kitov zo zastrelených hráčov je otázka dohody teamov pred spustením hry
- zastrelený čečenec musí po zásahu odísť do respawnu čečencov, kde môže nastupovať do hry po stanovenom časovom limite (doporučujem 10 minút)
- zastrelený člen komanda po zásahu môže byť oživený pomocou medik kitu od druhého živého člena komanda, ktorý mu medik kit uviaže na výstroj. Ak už členovia komanda nemajú medik kity, tak zastrelený člen komanda odchádza na miesto respawnu členov komanda a ďalej už v hre nepokračuje. Je možné ale zvoliť takú taktiku, že medik kity banditov budú v mieste ich respawnu (štartovná pozícia do hry) a potom sa každý zastrelený člen zásahového komanda po zásahu vracia do ich respawnu, kde ak je ešte voľný medik kit, tak si ho sám uviaže na výstroj a môže sa okamžite vrátiť do hry. Je možné vzhľadom na časový horizont hry a veľkosť hracej plochy dohodnúť i možnosť návratu do hry po časovom limite strávenom v respawne. Potom je ale potrebné vhodne zadeliť počet medik kitov i pre čečencov alebo veliteľa, aby hra nestratila dynamiku.

- Spresnenie detailov hry :
o je potrebné zvoliť vhodnú taktiku s ohľadom na dohodnutý spôsob bodovania hry
o je potrebné si stanoviť oblasť respawnov, kde sa v stanovenom okruhu nehrá (doporučujem minimálne 15m)
o je potrebné sa dohodnúť, čo majú členovia záchranného komanda urobiť s :
 Ovládacím zariadením k odpaľovacej základni (čiernym kufríkom) :
• Stačí ako ho získajú a tým už majú body
• Musia ho „spojiť“ s odpaľovacími kódmi
• Musia ho nikde dopraviť
 Odpaľovacími kódmi (texty uložené v obaloch) :
• Stačí ak ich získajú a tým už majú body
• Musia ich „spojiť“ s ovládacím zariadením k odpaľovacej základni (čiernym kufríkom)
• Musia ho niekde dopraviť
 Odpaľovacou základňou S-400 :
• Stačí ak vystrieľajú obsluhu
• Musia „deaktivovať“ zariadenie dohodnutým spôsobom
• Musia ubrániť zariadenie a danú oblasť do skončenia hry
o Nakoľko Čečenský veliteľ Segujev môže zvoliť taktiku skrývania pred otvoreným bojom, tak je potrebné mať dobre ohraničené hracie pole a vhodne stanoviť časový limit hry a rozdelenie teamov. Doporučujem rozdelenie 60/40 v prospech Čečenských separatistov.
o je potrebné dôkladne vyznačiť hraciu zónu s upresnením všetkých dôležitých miest hry
o taktiky hracích teamov je potrebné prispôsobiť danému prostrediu a úrovni hráčov. Doporučujem taktiky meniť vždy po vstupe do ďalšej hry
o je možné hru spestriť tak, že sa zasiahnutí Čečenci nevracajú do respawnu, ale do miesta, ktoré ešte majú obsadené v danom čase (odpaľovacia základňa S-400, miesto, kde je veliteľ Segujev a teda i odpaľovacie zariadenie k odpaľovacej základni, miesto s odpaľovacími kódmi). Tu je ale potrebné sa dohodnúť na pevnom umiestení čečencov resp. aspoň troch uvedených zón. Zároveň sa pri tomto spôsobe vylučuje použitie medik kitov u čečencov. Samozrejme použitie vysielačiek je takmer nevyhnutné.

Obmedzenia : Hra sa v štandardných Airsoft pravidlách, zbrane do 400fps a zásobníky ľubovoľné, BB max 0,25g, všetci ochranné prostriedky na oči, hráči mladší ako 15 rokov vrátane ochrany hlavy. Hra je určená pre 18+, ak sa zúčastnia mladší hráči tak buď v sprievode rodičov alebo starších súrodencov. Dovolené sú i sniperky, ale pod 20 metrov sa s nimi nestrieľa a sniper môže použiť náhradnú zbraň (ak má, ak nie, musí sa vzdialiť od protihráčov). Každý hráč, ktorý opakovane neprizná zásah je z hry vylúčený. Je potrebné sa vyvarovať zásahom do hlavy a pod 5m vo voľnom teréne sa nestrieľa, ale hráč len oznámi druhému hráčovi slovne alebo vizuálne (ukáže na neho rukou) zásah a „zastrelený hráč“ musí zásah signalizovať slovom mám. V prípade objavenia sa civilov v hracom priestore sa hra prerušuje, v prípade zranenia ľubovoľného hráča sa hra prerušuje. Použitie pyrotechniky podľa hracej plochy a dohody teamov. Vysielačky sú vítanou výbavou vrátane mapy.

Teamy : Zúčastnení hráči sa rozdelia na dve skupiny v pomere 60/40 kde 60% sú Čečenci a 40% záchranné komando. Vzhľadom na vybavenosť hráčov a ich hraciu úroveň je možné pomer upraviť. Tým, že sú vo výhode Čečenci, môže byť pomer i 70/30. Ak sa hra modifikuje tak, že Čečenci musia byť iba vo vyhradených zónach a nemôžu sa oživovať (žiadne medik kity a chodenie do respawnu), tak sa dá hra hrať i v malom počte členov záchranného komanda. Zároveň je možné dohodnúť presun zastrelených čečencov pri taktike jediného zásahu čečencov do oblasti záverečného boja (doporučujem miesto, kde sa nachádza odpaľovacia základňa S-400).

Hracia zóna : hrá sa vo vyznačenom území, kde je potrebné vyznačiť :
- Okraje hracej zóny
- Respawn čečencov (nemusí byť ich poloha pri štarte hry, môžu už byť rozmiestnený pri svojich ďalších oporných bodoch ale je potrebné potom upraviť časový rozvrh hry)
- Oporné body Čečencov :
o odpaľovacia základňa S-400
o miesto uloženia odpaľovacích kódov odpaľovacích zariadení (nositeľ ľubovoľný čečenec), ak nie je dohodnuté, že odpaľovacie kódy sa môžu „voľne pohybovať“ po hracej ploche (doporučujem, je tým hra ťažšia)
o miesto ovládacieho zariadenia k odpaľovacej základni (čierny kufrík, ktorého nositeľ je veliteľ Segujev) ak nie je dohodnuté, že odpaľovacie zariadenie sa môže „voľne pohybovať“ po hracej ploche (doporučujem, je tým hra ťažšia a zaujímavejšia)
- Respawn komanda rýchleho nasadenia
- Cieľový bod, kde sa má dopraviť :
o ovládacie zariadenie k odpaľovacej základni (čierny kufrík), ktoré získa komando rýchleho nasadenia
o odpaľovacie kódy k odpaľovacím zariadeniam, ktoré získa komando rýchleho nasadenia
o ak je dohodnuté, že sa musí spojiť ovládacie zariadenie s odpaľovacími kódmi, tak sa cieľový bod nemusí určovať a je na dohode komanda rýchleho nasadenia
- Je potrebné si stanoviť označenia :
o veliteľa Segujeva (aj keď je dohodnuté, že môže byť utajený – musí mať nejaký viditeľný identifikátor)
o Čečenských separatistov
o členov komanda rýchleho nasadenia
o medikov ak sú stanovený v teamoch
o Zasiahnutých hráčov (doporučujem reflexné vesty a to buď len viditeľne v ruke nad hlavou, alebo oblecť, ak sa premiestňuje zastrelený hráč do respawnu)

Časový rozvrh hry :
- Hrá sa na čas = minimálne 45minút resp. podľa veľkosti hracej plochy (hlavne vzdialenosti oporných bodov Čečencov od respawnu komanda rýchleho nasadenia). Je možné dohodnúť, že sa hrá bez časového obmedzenia a hra končí vyradením všetkých oporných bodov Čečencov (získaním odpaľovacieho zariadenia, odpaľovacích kódov a vystrieľaním odpaľovacej základne S-400). Tejto variante je ale potrebné upraviť hrací plán, aby sa nik z hráčov po zastrelení nenudil.
- Štart hry je nasledovný :
o Ako prvý vyrážajú zo svojho respawnu do hry Čečenci a obsadzujú svoje oporné body resp. veliteľ Segujev sa snaží dobre ukryť (sám, alebo v sprievode svojich Spetz Natz)
o Po 10tich minútach (resp. podľa dohody vzhľadom na hraciu plochu) vyráža do hracej oblasti komando rýchleho nasadenia
o Ak je dohodnuté, že Čečenci sa rozmiestnia v hracej zóne a komando rýchleho nasadenia štartuje z respawnu, tak môže byť štart spoločný
- Je možné modifikovať hru na viac časových úsekov, keď sa stanoví, že Čečenci majú taktický plán v zložení aktivovať odpaľovaciu základňu S-400, vystreliť rakety a čas dopadu rakiet. Ak komando rýchleho nasadenie získa odpaľovacie kódy a spojí ich s odpaľovacím zariadením, tak deaktivuje odpálené rakety a hra končí až vystrieľaním odpaľovacej základne S-400.
- Koniec hry je daný časovým limitom ak je stanovený alebo splnením dohodnutých úloh scenára

Bodovanie Čečenci :
- 5 bodov za udržanie odpaľovacieho zariadenia k odpaľovacej základni S-400 (čierneho kufríka) resp. veliteľa Segujeva pri živote v stanovenom časovom limite v stanovenom časovom limite (bez časového limitu 3 body)
- 3 body za udržanie odpaľovacích kódov v stanovenom časovom limite (bez časového limitu 2 body)
- 3 body za udržanie odpaľovacieho základne S-400 v stanovenom časovom limite (bez časového limitu 2 body)
- Ak sa nehrá na časový limit, tak sa počítajú body bez časového limitu

Bodovanie komanda rýchleho nasadenia :
- 3 body za získanie odpaľovacích kódov
- 5 bodov za získanie odpaľovacieho zariadenia k odpaľovacej základni S-400 (čierneho kufríka) resp. definitívne zneškodnenie veliteľa Segujeva
- 10 bodov za spojenie odpaľovacích kódov s odpaľovacím zariadením ešte pred dopadom vystrelených rakiet (pred uplynutí stanoveného časového limitu dopadu rakiet) a tým deaktiváciou vystrelených rakiet

Kedy končí hra :
- Keď vyprší časový limit
- Keď jeden team je komplet vystrieľaný (a bez medik kitov)
- Keď komando rýchleho nasadenia získalo odpaľovacie zariadenie (čierny kufrík), odpaľovacie kódy, spojilo ich (deaktivovalo rakety) a zároveň dobilo odpaľovaciu základňu S-400
- Keď vyprší časový limit dopadu rakiet ak bol stanovený a je kratší ako celkový čas hry
- Keď niektorý team má ešte živých hráčov, ale už nemá strelivo resp. nie je schopný strieľať (baterky, chyba zbrane ...)
- Keď sú bezprostredne ohrození hráči (dážď, sneženie, požiar, iná živelná udalosť)
- Keď do hracej plochy vstúpili civili a opustia ju až po skončení časového limitu alebo nie sú ochotný opustiť hraciu plochu
- Keď je ktorýkoľvek hráč vážne zranený a je potrebné zabezpečiť jeho ambulantné ošetrenie

Klamlivá taktika Čečencov :

- Čečenci môžu odpaľovacie kódy rozdeliť tak, že sú v hre 1x správne odpaľovacie kódy a 2x nesprávne odpaľovacie kódy
- Veliteľ Segujev môže v hracej zóne operovať sám s čiernym kufríkom s cieľom nebyť objavený až do konca časového limitu (ak nebol stanovený tak touto taktikou môže veľmi natiahnuť hru) – pozor môže to byť ale i slabina Čečenskej taktiky ak je veliteľ rýchlo vyradený z boja
- Ak je hracia plocha dostatočne veľká môžu Čečenci mať viac odpaľovacích základní S-400 pričom len jedna je aktívna, je ale potrebné si stanoviť, čo znamená aktívna odpaľovacia základňa
- Čečenci môžu vykašlať na odpaľovaciu základňu S-400 a spojiť sa do jedného celku, kde sa nachádza odpaľovacie zariadenie (čierny kufrík) i odpaľovacie kódy. Tento celok môže byť pohyblivý i pevný „zakopany“ na dobrom opornom bode hracej plochy.
- Čečenci môžu nasadiť volavku, ktoré „hrá“ veliteľa Segujeva, pričom skutočný veliteľ je utajený (je ale treba vyriešiť spôsob získania čierneho kufríka)

Základné taktiky komanda rýchleho nasadenie :
- Komando útočí postupne na oporné body Čečencov
- Komando sa rozdelí na viac celkov s cieľom čo najrýchlejšie lokalizovať oporné body Čečencov a následne ich koordinovane získať
- Komando sa rozdelí na tri časti :
o A - team = jeho cieľ je odpaľovacie zariadenie k odpaľovacej základni S-400 (čierny kufrík resp. veliteľ Čečencov Segujev)
o B - team = jeho cieľ je získanie odpaľovacích kódov
o C – team = jeho cieľ je dobitie odpaľovacej základne S-400
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "3757"
:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love

Myslite si, že Jožko M.(yoz) je najkrajší z tímu ?

Nie (46 | 40%)
Ano (32 | 28%)
Nie som si istý (36 | 32%)
media0 ex027.png
Bez názvu.JPG
Ked voják neuderí ako první, dostane ako první úder.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one