1.
Kde : Piestany
Kedy: 10.10.09 Sobota
Zraz : 9:30 pred Tescom TN

R.I.P-rest in peace

Základný popis : Počas presunu vojenského konvoja v Moldavií z mesta Balti do pohraničnej oblasti neďaleko mesta Rabinta dostáva veliteľ konvoja informáciu o presune menšieho oddielu banditov cez hranice do Moldavie. Veliteľ dostáva doplňujúce pokyny, aby zneškodnil všetkých banditov, na ktorých narazí. Má ale dodržať pôvodný časový plán trasy a nemá banditov prenasledovať do neznámeho územia mimo stanovenej trasy, aby nebol vlákaný do pasce. Zároveň musí veliteľ splniť pôvodnú úlohu a to doniesť do cieľovej oblasti čierny kufrík s dôležitými šifrovacími kódmi. Tým, že sa banditom podarilo získať trasu konvoja a dôležitú informáciu o čiernom kufríku, ktorého cena sa na trhu so zbraňami pohybuje v rozsahu nad 1mil USD, tak neváhajú a sú odhodlaní ho získať za každú cenu. Veliteľ konvoja zvyšuje opatrnosť, nahlasuje odistiť zbrane a vydáva ďalšie pokyny pre splnenie cieľa. Banditom už behajú doláriky pred očami a preto sa snažia zvoliť dobrú taktiku, ktorá im prinesie zaslúženú odmenu. Čas beží a s každou ďalšou minútou sa stupňuje napätie.

 

U presnenie zásahov, hry a systém medik kitov :

-       team vojakov dostáva 1 medik kit na každého vojaka, ktoré môže využiť na oživenie svojich vojakov spôsobom, že zastrelenému vojakovi musí definovaný Medik uviazať medik kit na jeho výstroj.

-       banditi dostávajú 2 medik kity na každého banditu, pričom použiteľnosť je ľubovoľná, čiže nie je limitovaný počet medik kitov na oživenie jedného banditu, je len limitovaný celkový počet medik kitov. Medik kit musí uviazať zastrelenému banditovi ľubovoľný živý bandita, ktorý má ešte voľné medik kity.

-       Spôsob rozdelenia medik kitov - je na dohode daného teamu hráčov :

o    môžu si ich rozdeliť do hry, čim v respawne nič nezostane

o     môžu časť nechať v respawne

o     môže ich mať jeden až traja hráči teamu :

o Banditi ľubovoľne

o  Vojaci len u hráčov s funkciou Medik, ktorých ale môže byť viac

o     kradnutie medik kitov zo zastrelených hráčov je otázka dohody teamov pred spustením hry

-       zastrelený vojak musí po zásahu zostať na mieste a čaká na oživenie Medikom. Po minutí medik kitov sa zastrelený vojak presúva do respawnu, počiatočného bodu štartu konvoja. V hre už nepokračuje. Je možné zvoliť taktiku ponechania všetkých alebo len časti medik kitov v respawne a vtedy, ak sa zastrelený vojak vráti do respawnu, kde je druhy vojak, ktorý mu uviaže medik kit na výstroj, tak sa tento môže vrátiť do hry.

-       zastrelený bandita po zásahu môže byť oživený pomocou medik kitu od druhého banditu, ktorý mu ho uviaže na výstroj. Ak už banditi nemajú medik kity, tak zastrelený bandita odchádza na miesto respawnu banditov a ďalej už v hre nepokračuje. Je možné ale zvoliť takú taktiku, že medik kity banditov budú v mieste ich respawnu (štartovná pozícia do hry) a potom sa každý zastrelený bandita po zásahu vracia do respawnu, kde ak je voľný medik kit a je tam druhý hráč, čo mu ho uviaže na výstroj, tak sa po uviazaní medik kitu môže okamžite vrátiť do hry.

-       Spresnenie detailov hry :

o     je potrebné sa dohodnúť, či môžu banditi útočiť i zozadu na konvoj (doporučujem, je tým hra reálnejšia)

o     je potrebné sa dohodnúť, čo môžu banditi urobiť so získaným čiernym kufríkom :

Môžu ho doniesť k svojmu respawnu banditov ale tým riskujú, že keď ho získajú vojaci, tak je zaver hry rýchly

o Môžu ho doniesť resp. posúvať smerom od cieľového bodu vojakov

o  Môžu ho len brániť na mieste

o     Ak sa hrá na dlhší časový úsek resp. ak je zvolená dlhšia trasa konvoja, tak navrhujem sa dohodnúť, že zastrelený vojak zotrvá na svojom mieste max 15min (ak ho dovtedy nik neoživí) a potom sa môže vrátiť do na respawn vojakov, kde ak sú ešte voľné medik kity, tak si môže uviazať sám a vrátiť sa do hry. Ak sa totiž rýchlo minú medik kity resp. ak zastrelený vojak je úplne mimo aktívnej hracej plochy, tak zostáva „mŕtvym" účastníkom až do konca hry, čím si nezahrá. Obdobne je dobré sa dohodnúť na podobnom postupe v prípade banditov.

o     taktiky hracích teamov je potrebné prispôsobiť danému prostrediu a úrovni hráčov. Doporučujem taktiky meniť vždy po vstupe do ďalšej hry

 

Obmedzenia : Hra sa v štandardných Airsoft pravidlách, zbrane do 400fps a zásobníky ľubovoľné, BB max 0,25g, všetci ochranné prostriedky na oči, hráči mladší ako 15 rokov vrátane ochrany hlavy. Hra je určená pre 18+, ak sa zúčastnia mladší hráči tak buď v sprievode rodičov alebo starších súrodencov. Dovolené sú i sniperky, ale pod 20metrov sa s nimi nestrieľa. Každý hráč, ktorý opakovane neprizná zásah je z hry vylúčený. Je potrebné sa vyvarovať zásahom do hlavy a pod 5m vo voľnom teréne sa nestrieľa, ale hráč len oznámi druhému hráčovi slovne alebo vizuálne (ukáže na neho rukou) zásah a „zastrelený hráč" musí zásah signalizovať slovom mám. V prípade objavenia sa civilov v hracom priestore sa hra prerušuje, v prípade zranenia ľubovoľného hráča sa hra prerušuje. Použitie pyrotechniky podľa hracej plochy a dohody teamov. Vysielačky sú vítanou výbavou vrátane mapy.

 

Teamy : Zúčastnení hráči sa rozdelia na dve skupiny v pomere 60/40 kde 60% sú vojaci a 40%banditi. Vzhľadom na vybavenosť hráčov a ich hraciu úroveň je možné pomer upraviť. Tým, že sú vo výhode banditi, môže byť pomer i 70/30.

 

Hracia zóna : hrá sa vo vyznačenom území, kde je potrebné vyznačiť :

-       Okraje hracej zóny

-       Respawn vojakov (je súčasne ich poloha pri štarte hry)

-       Cieľový bod vojakov, kde sa majú presunúť

-       Respawn banditov (je súčasne miesto vstupu banditov do hracej zóny a ideálne ak je to súčasne i cieľový bod vojakov pri hre na kratšiu vzdialenosť cesty konvoja. Pri dlhšej vzdialenosti pre vyššiu náročnosť môže byť cieľový bod vojakov medzi respawnom banditov a respawnom vojakov v rozmedzí 30/70 aby banditi mali čas na zakempovanie ešte pred príchodom vojakov)

-       Cestu konvoja (mala by byť fyzická cesta nie línia v lese) s ohraničením kde sa môžu pohybovať :

o     Vojaci - doporučujem cesta +20m v lese ale vojak s čiernym kufríkom max cesta +2m v lese

o     banditi - ľubovoľne

-       Cieľový bod kde majú banditi doručiť čierny kufrík, ak ho získajú (doporučujem iné miesto ako respawn banditov)

 

Časový rozvrh hry :

-       Hrá sa na čas = minimálne 45minút resp. podľa dĺžky trasy konvoja (čím je trasa dlhšia tým sa dá dlhšie hrať)

-       Štart hry je spoločný

 

Bodovanie vojaci :

-       1 bod za každého vojaka, ktorý príde do cieľového bodu vojakov

-       5 bodov za donesenie čierneho kufríka do cieľového bodu vojakov

 

Bodovanie banditi :

-       2 body za každého živého banditu na konci hry

-       2 body ak získajú čierny kufrík

-       3 body ak doručia čierny kufrík do cieľového bodu doručenia kufríka

 

Kedy končí hra :

-       Keď vyprší časový limit

-       Keď jeden team je komplet vystrieľaný (a bez medik kitov)

-       Keď je čierny kufrík doručený buď cieľového bodu vojakov alebo banditov

-       Keď niektorý team má ešte živých hráčov, ale už nemá strelivo resp. nie je schopný strieľať (baterky, chyba zbrane ...)

-       Keď sú bezprostredne ohrození hráči (dážď, sneženie, požiar, iná živelná udalosť)

-       Keď do hracej plochy vstúpili civili a opustia ju až po skončení časového limitu alebo nie sú ochotný opustiť hraciu plochu

-       Keď je ktorýkoľvek hráč vážne zranený a je potrebné zabezpečiť jeho ambulantné ošetrenie

 

Základné taktiky vojakov:

-       Typy formácií :

o    V formácia

o    Obrátená V formácia

o    H formácia

o    Formácia husi

o    Formácia s vysunutým prieskumom a zabezpečeným čiernym kufríkom

o    Left formácia

o    Right formácia

-       Delenie formácie :

o  Team je rozdelený na skupiny :

·         prieskum, stred, zabezpečenie kufríka

·         prieskum, zostatok teamu

·         prieskum, druhy sled, tretí sled, zabezpečenie kufríka, zadný sled

o  Team je ucelený (postupuje jednotne)

-       Typy časových taktík :

o    Vyčkávacia - vysunutie prieskumu s cieľom odhaliť pozíciu banditov resp. overiť trasu konvoja

o    On-line - pomalý postup s reakciou na banditov

o    Útočná - hrana čas s cieľom čím skôr dosiahnuť cieľový bod vojakov aj za cenu vlastných strát

o    Kombinovaná

Základné taktiky banditov:

-       Typy formácií - ako vojaci

-       Delenie formácií - ako vojaci

-       Typy časových taktík :

o    Vyčkávacia - zaujatie pozície v cieľovom bode a jeho zosilnená obrana

o    Útočná - snaha posunúť bod stretu s vojakmi čo najďalej od cieľového bodu vojakov

o    Obkľúčenie - rozdeliť spôsob útoku tak, aby sa súčasne začalo útočiť na vojakov zo všetkých strán

o    On-line - pomalý postup s reakciou na vojakov

o    Ideálna - vybratie najvhodnejšieho bodu stretu s vojakmi s cieľom získať priestorovú výhodu danú prostredím a tým zaujať túto pozíciu a vyčkávať na príchod konvoja


Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "6622"
:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love
Uz sme to hrali a myslim, ze bolo super, uvidime, ako sa vyjadria dalsi, minimalne to ale bola konecne zmena.
woooow tak toto vyzera vazne zaujmavosmileyurcite som zato aby sme zacali hrat tento scenar teda pokial bude dost hracovsmiley
hurrra uz to fungujesmiley

Myslite si, že Jožko M.(yoz) je najkrajší z tímu ?

Nie (46 | 40%)
Ano (32 | 28%)
Nie som si istý (36 | 32%)
media0 ex027.png
Bez názvu.JPG
Ked voják neuderí ako první, dostane ako první úder.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one