1.
Kde : Piestany
Kedy: 10.10.09 Sobota
Zraz : 9:30 pred Tescom TN

R.I.P-rest in peace

Pravidlá Airsoftu

1. Každý hráč a každá prítomná osoba na akcii je povinná starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu).

Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie)

2. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečie a zodpovedá za svoje konanie.

3. Porušenie všeobecných pravidiel airsoftu ako aj pravidiel scenára hry sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry (akcie) organizátorom.

4. Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.

5. Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na ihrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.

6. Je povolené používať len airsoftové zbrane. Na akciu sa zakazuje nosiť tzv.: ostré, plynových a poplašné strelné zbrane. Nože sa nosiť smú iba pre úkony nesúvisiace so samotnou hrou.

7. Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, je jej použitie zakázané.

8. Airsoft je bezkontaktná hra a preto sa zakazuje fyzické napadnutie protihráča alebo spoluhráča, alebo akejkoľvek inej osoby prítomnej na akcii. Porušenie tohoto pravidla vylučuje túto osobu z komunity airsoftových hráčov, z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa airsoft akcií.

9. Počas akcie je zakázané konzumovať alkohol alebo užívať omamné látky. Porušenie tohoto pravidla sa rieši napomenutím a vykázaním účastníka hry organizátorom, mimo hraciu zónu.

Prísne sa zakazuje manipulovať a mať pri sebe zbraň v podnapitom stave!

10. Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.

11. V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí.

12. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazenou BB guličkou sa neráta ako zásah.

13. Strelec môže upozorniť hráča na zásah, ale nesmie vyžadovať jeho vyradenie. Sťažnosti na "nepriznávačov" rieši organizátor napomenutím alebo vykázaním nepriznávajúceho hráča z hry, resp. z akcie.

14. Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.

15. Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením mám\zásah a aj zodvihnutím a mávaním ruky.

16. Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:
a) bielou látkou, ktorú si prehodí cez hlavu
b) nesením zbrane nad hlavou
c) sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou

17. Hráč neoznačený podľa bodu 16. sa považuje za živého.

18. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)

19. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.

20. Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie …).

21. Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto kde hru neovplyvňuje.

22. Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.

23. Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.

24. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.

Myslite si, že Jožko M.(yoz) je najkrajší z tímu ?

Nie (46 | 40%)
Ano (32 | 28%)
Nie som si istý (36 | 32%)
media0 ex027.png
Bez názvu.JPG
Ked voják neuderí ako první, dostane ako první úder.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one